Het Einstein4All concept

Competentiewijzer

De competentiewijzer is een digitaal instrument, dat (met de hulp van een mentor) het competentiegat zichtbaar maakt op de eigen gekozen weg.

Lees meer >>

Onderwijsprogramma

Een ervaringsgericht programma helpt om helderheid te scheppen ten aanzien van de eigen competenties en ten aanzien van het beeld van opleiding en werkveld.

Lees meer >>

Begeleidingsmodel

Binnen het begeleidingsmodel moet gedacht worden aan gezamenlijke oriënterende stappen binnen de doorlopende leerlijnen van vmbo en mbo.

Lees meer >>

Competenties behalen met een slim concept

Concept

Competentie = (Kennis + Vaardigheden + Houding) x Ervaring

Waarom Loopbaan oriëntatie en begeleiding?
Het voorkomen van vroegtijdig school verlaten is een van de prioritieten van de gemeente 's-Hertogenbosch en het Koning Willem I College als een Regionaal OpleidingsCentrum. De focus is vooral gericht op leerlingen die na het behalen van hun vmbo diploma niet doorstromen naar het mbo, of mbo studenten die hun opleiding niet afronden.

Zowel individuele karakteristieken van de student en de omgevingsfactoren spelen een rol bij vroegtijdig schoolverlaten. Een van de belangrijkste oplossingen een goed regionaal programma van doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo.

Een leerling met een vmbo diploma kan niet altijd zonder problemen doorstromen naar het mbo. Het competentie niveau van een vmbo leerling is vaak lager dan wat verwacht wordt op het mbo. Er is een “competentiegat" een verschil tussen gewenst niveau en het werkelijke niveau waarover de leerling beschikt.

Het einstein4all project is gestart om het competentiegat te verkleinen. Het is een LOB project waarbij een competentiewijzer, een ervaringsgericht programma aanbod en begeleidingsmodel is ontwikkeld om een goede effectieve doorlopende leerlijn te ontwikkelen voor vmbo-mbo

Waarom competentie gericht?
Competenties zijn moeilijk te definiëren. Maar het helpt de beroeps- en onderwijs sector om functies en rollen te beschrijven; adequate acties in een specifieke beroepscontext , door kennis, vaardigheden en houding te combineren. Iemand heeft de juiste competenties als hij/zij werkopdrachten en taken van zijn beroep succesvol kan uitvoeren.

Waarom LOB
Gedurende het derde jaar van het vmbo worden leerlingen van het vmbo geacht een beroep en vervolgopleiding te kiezen. Echter het proces is zelden optimaal en ondersteunende informatie is vaak niet genoeg. De keuze voor een beroep of vervolgopleiding is vaak gebaseerd op een onrealistisch beeld van het beroep of eigen capaciteiten

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios