Help de helpdesk

Onderwijs sectoren

Help de helpdesk

Je werkt samen met twee klasgenoten aan deze opdracht. Tijdens de opdracht zoek je naar problemen die ontstaan bij het gebruik van computers op jouw school. Deze problemen gaan jullie oplossingen voor bedenken of mensen zoeken die de oplossingen voor jullie kunnen bedenken. Je maakt een logboek voor de helpdesk en een oplossingenboek voor de computerproblemen.

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios