Ik krijg overal…

Onderwijs sectoren

Ik krijg overal…

Je werkt alleen aan deze opdracht. Je zoek allerlei informatie op internet en in vakbladen. Daarna maak je een samenvatting van de belangrijkste gegevens en deze presenteer je aan anderen.

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios