Maak een verkeersquiz

Onderwijs sectoren

Maak een verkeersquiz

Deze opdracht kun je alleen of in een groepje van maximaal 4 mensen uitvoeren. Je bekijkt eerst bestaand materiaal. Daarna maakt foto's van verkeerssituaties, maakt hiermee een nieuwe quiz. Deze laat je na controle door een aantal mensen maken in de onderbouw van je school en een basisschool. Je ontwerp een mooi “diploma" voor deelnemers.

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios