Opdrachten overzicht

Gebruikt de zoek optie om naar de voor u juiste opdrachten te zoeken.

Onderwijs sectoren

Opdrachten overzicht

Zoek in         naar        

De grote wereld van de Mini-onderneming - Periode 1

Omschrijving

Er wordt gewerkt in een team aan een bedrijfsplan en de uitvoering daarvan: het bedenken van een product of dienst, een marktonderzoek doen, een begroting, inkoopplan, verkoopplan en marketingplan maken (met huisstijl site en/of brochure), financiële verantwoording afleggen(met eventuele aandelen en contracten) en jezelf leren presenteren.


Het is een integrale opdracht over meerdere perioden en sectoren.
Belangrijk daarbij is, dat er:

  • aandacht is voor aspecten uit alle sectoren, dus niet alleen voor de economische, maar ook voor technische of 'groene' aspecten die zich voordoen bij producten of de welzijnsaspecten bij dienst(en)
  • tussendoor regelmatig reflectiegesprekken plaatsvinden.

Er vindt een tussentijdse en eindpresentatie plaats van de stand van zaken en als je met aandelen werkt doe je verslag op een aandeelhoudersvergadering.


Doel is, om te ervaren welke rol en functie bij je passen en dat aan kunt geven aan de hand van competentie(delen) die daarmee te maken hebben.

Competenties

Analyseren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren, Communiceren, Samenwerken, Zelfstandig werken

Tijdsduur

Tot 30 weken van 1 of 2 uur

 Show your Talent - Periode 1

Omschrijving

De leerling leert de eigen competenties vanuit de eigen talenten kennen. Door deel te nemen aan de talentenjacht. De talentenjacht mondt uit in een door leerlingen georganiseerde en gepresenteerde talentenvoorstelling.

Competenties

Analyseren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren, Communiceren, Samenwerken, Zelfstandig werken

Tijdsduur

8 uur

Jouw loopbaan - Periode 1

Omschrijving

In deze opdracht ga je op verschillende manieren informatie verzamelen: je bezoekt een voorlichtingsbijeenkomst van de vervolgopleidingen, je doet een aantal beroepskeuzetesten, je neemt een interview af en zoekt opleidingen. Je maakt hierover een collage, tenslotte presenteer je de opdracht.


Competenties

Zelfstandig werken, Communiceren, Plannen en organiseren

Tijdsduur

12 uur

DagTop 5 - Periode 2

Omschrijving

Tijdens de Open Dag zijn jullie bezig geweest met informatie verzamelen over verschillende opleidingen.

Dit presenteren jullie in een vorm van een muziek- en beeldfragment.

Maar als er veel nummers/ beelden worden gedraaid en gekozen, willen wij uiteraard ook weten welke nummers “presentaties" favoriet waren en dit samenvatten in een lijst, “charts".

Competenties

Communiceren, Onderzoeken, Presenteren

Tijdsduur

Bezoek Open dag KW1C 2x 1 uur.

De Buitentuin - Periode 2

Omschrijving

Je werkt met tweetallen aan deze opdracht. Je schrijft zowel een ondernemensplan, hoe komt deze Kinderboerderij aan geld. En daarnaast schrijf je een advies aan de Dierverzorger Piet hoe hij het beste deze 4 cliënten kan begeleiden.(2 dagen per week)

Competenties

Creativiteit tonen, Communiceren, Samenwerken

Tijdsduur

6 uur

Speeltuin in het Zuiderpark - Periode 2

Omschrijving

Je werkt alleen aan deze opdracht. Het is belangrijk dat je het doel 'een veilige en leuke speeltuin in het Zuiderpark' altijd voor ogen houdt. Je werkt een plan uit en maakt een ontwerp voor deze speeltuin. Je presenteert jouw idee aan de opdrachtgever van 's-Hertogenbosch.

Competenties

Analyseren, Plannen en organiseren, Zelfstandig werken

Tijdsduur

6 uur

Help de helpdesk - Periode 2

Omschrijving

Je werkt samen met twee klasgenoten aan deze opdracht. Tijdens de opdracht zoek je naar problemen die ontstaan bij het gebruik van computers op jouw school. Deze problemen gaan jullie oplossingen voor bedenken of mensen zoeken die de oplossingen voor jullie kunnen bedenken. Je maakt een logboek voor de helpdesk en een oplossingenboek voor de computerproblemen.

Competenties

Analyseren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren

Tijdsduur

6 uur

Fastfood ‘Lekker snel (w)eten’ - Periode 2

Omschrijving

De leerling gaat aan de hand van één onderwerp (fastfood) aan de slag met de opdrachten vanuit de verschillende sectoren bekeken. Die opdrachten worden door ieder persoonlijk in een Word document verwerkt. Op basis van een sectorkeuze wordt een groepspresentatie gegeven aan klasgenoten. In de presentatie moet de gevonden informatie verwerkt zijn.

Competenties

Samenwerken, Zelfstandig werken, Communiceren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren, Analyseren

Tijdsduur

12 uur

Ik vang ze wel op in Frankrijk. - Periode 2

Omschrijving

Je werkt in een groepje.
Je spreekt af wie welk deel uit gaat werken.
Je houdt elkaar op de hoogte en levert een eindadvies op.
In het eindadvies geef je ook aan wie waaraan gewerkt heeft en wat je daarvan wel en/of niet leuk vond.

Competenties

Analyseren, Communiceren, Samenwerken

Tijdsduur

6 uur

Red Apple van de ondergang - Periode 3

Omschrijving

Je werkt met vier klasgenoten aan deze opdracht. Eén is de crisismanager, één de financieel manager, één de verkoopmanager, een technisch manager en één de creatief manager. Jullie bereiden je voor op je rol. Daarna zullen jullie een instructie krijgen van de crisismanager om individueel verbeterpunten voor jouw afdeling te bedenken. Daarna leggen jullie dit voor aan de anderen en komen jullie samen tot een oplossing.

Competenties

Analyseren, Creativiteit tonen, Samenwerken

Tijdsduur

6 uur

Have you got an I.D. ? - Periode 3

Omschrijving

Door de jaren heen zijn er bepaalde stromingen binnen de samenleving ,ga aan de hand van mode en muziek culturen en subculturen omschrijven. Dit doe je op school.

Competenties

Creativiteit tonen, Samenwerken, Presenteren

Tijdsduur

6 uur

Verkoop de Nebula - Periode 3

Omschrijving

Je maakt een marketing plan.

Daarnaast maak je een schets van de doelgroep en de zorgvraag van de clienten

Competenties

Samenwerken, Presenteren, Creativiteit tonen

Tijdsduur

6 uur

Op m’n heupen - Periode 3

Omschrijving

Je werkt deze opdracht alleen uit en je gaat op zoek naar zorg- en de techniek kant van een heup-operatie.

Competenties

Analyseren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren

Tijdsduur

6 uur

Groen is gras! - Periode 3

Omschrijving

Je werkt met tweetallen aan deze opdracht. Jullie gaan eerst oriënteren waarom Natuur zo'n belangrijk onderwerp is binnen de Kindercentra. Daarna ga je twee activiteiten opschrijven binnen het thema Natuur voor de leeftijd 0-2 en een activiteit voor de leeftijd 2-4.

Competenties

Creativiteit tonen, Communiceren, Samenwerken

Tijdsduur

6 uur

Mode Tenz verdwijnt - Periode 3

Omschrijving

Je gaat samen met een aantal groepsgenoten een promotie actie bedenken om modewinkel Tenz weer aan winst te helpen.

Competenties

Plannen en organiseren, Samenwerken, Creativiteit tonen

Tijdsduur

6 uur

Een eigen huis - Periode 3

Omschrijving

Voordat jij je eigen huis gaat bouwen, bedenk je eerst wat voor huis jij wilt en met welke functies. Daarna maak je een ontwerp van jouw huis. Hiervoor kun je allerlei programma's gebruiken zoals google sketchup of autocad.

Maar er is niks mis met ouderwets pen en papier.

Vervolgens bouw je jouw huis en richt je deze in met jouw meubelen.

Als laatste schrijf je op welk onderdeel van deze opdracht jij het leukste vond.

Competenties

Samenwerken, Presenteren, Creativiteit tonen

Tijdsduur

6 uur

Help, ik wil iets met kinderen? - Periode 3

Omschrijving

In groepjes van twee ga je opzoek naar de verschillen. Je formuleert onderzoeksvragen, waarop je een antwoord gaat zoeken. Als je de verschillen in beeld hebt, verwerk je die in een voorlichtingspresentatie, die mag je voor op de ouderavond presenteren.
Deze opdracht doe je op school.

Competenties

Samenwerken, Analyseren, Communiceren

Tijdsduur

6 uur

Ticket to Ride info voor bedrijven - Periode 4

Omschrijving

Om het bedrijfsbezoek succesvol en leerzaam te maken heeft Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB www.s-bb.nl ) een brochure (zie 'opdracht downloaden' - koppeling) voor de bedrijven gemaakt om een en ander toe te lichten. Met daarin:

  • de gouden regels van een beroepsoriënterend bedrijfsbezoek
  • hulpmodel om een programma te maken
  • suggesties voor (doe-)onderdelen
  • verdere nuttige tips
  • uitleg over vmbo en mbo
  • checklist voor voorbereiding
  • evaluatieformulier

Competenties

Analyseren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren, Communiceren, Samenwerken

Tijdsduur

4 tot 6 uur

Ticket to Ride - Periode 4

Omschrijving

Voor elk beroep zijn kennis, vaardigheden en gedrag belangrijk. Dat geheel heet competenties. Het is de bedoeling dat de leerling erachter komt welke competenties voor hun belangrijk zijn.

Met behulp van de eigen competentieprofielen (opgemaakt door het invullen van de Competentiewijzer) kan een vergelijk gemaakt worden.


Competenties

Tijdsduur

8 tot 12 uur

Een loods opknappen - Periode 4

Omschrijving

Je werkt samen met vijf klasgenoten aan deze klus. Binnen de klus heb je allemaal je eigen taak en rol. Elk klusbedrijf bestaat uit zes personen. Dit bedrijf bestaat uit een baas (de eigenaar van het klusbedrijf) en vijf uitvoerenden. Deze uitvoerende kunnen worden verdeeld over de drie klussen.

Competenties

Samenwerken, Creativiteit tonen, Onderzoeken

Tijdsduur

6 uur

Ik krijg overal… - Periode 4

Omschrijving

Je werkt alleen aan deze opdracht. Je zoek allerlei informatie op internet en in vakbladen. Daarna maak je een samenvatting van de belangrijkste gegevens en deze presenteer je aan anderen.

Competenties

Analyseren, Communiceren, Zelfstandig werken

Tijdsduur

6 uur

Ik wil iets met m’n haar - Periode 4

Omschrijving

Je werkt deze opdracht alleen uit. Je maakt een mood-board op A2 formaat en presenteert dit aan je docent. Ook ga je met je mood-board naar een kapsalon en vraag jij wat zij er van vinden (feedback).

Competenties

Vakdeskundigheid toepassen, Ondernemend en commercieel handelen, Op de behoefte van de klant richten

Tijdsduur

6 uur

Giro blauw past bij jou - Periode 4

Omschrijving

Je gaat advies geven welke bankrekening het meest voordelig is voor jouw klasgenoten als aankomende studenten op het MBO of later op het HBO.

Competenties

Vakdeskundigheid toepassen, Op de behoefte van de klant richten, Met druk en tegenslag omgaan

Tijdsduur

6 uur

Voor een euro -

Omschrijving

Je werkt met twee klasgenoten in een verkoopteam om de laatste serie paraplu's te verkopen. Van te voren bedenken jullie aan wie je ze gaat verkopen, waar je dat wilt gaan doen (misschien wel op een open dag of op een informatieavond op school) en wanneer dat gaat gebeuren.

Tijdens de verkoop blijf je bijsturen op de doelstelling en probeer je om jezelf te verbeteren op basis van de behaalde resultaten.

Competenties

Analyseren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren

Tijdsduur

6 uur

Bouw een robot! - Periode 4

Omschrijving

Je zoekt informatie op het internet over robots, wat zijn robots, welke heb je allemaal en welke is nog niet de markt. Deze “ nieuwe” robot ga je ontwerpen en vormgeven.

Competenties

Vakdeskundigheid toepassen, Aansturen, Instructies en procedures opvolgen

Tijdsduur

6 uur

Hap je? - Periode 4

Omschrijving

Je maakt voor de grootte van een klas (dus tot ongeveer 30 personen) een koud 'éénhapjes'-assortiment.

Je werkt in een groepje. Je spreekt af wie welk deel uit gaat werken van maken tot opmaken tot uitserveren.
Je serveert de hapjes uit op een door de school te kiezen moment.
Je maakt een verslag met menulijst waarmee een ander groepje jullie succes zou kunnen herhalen


Competenties

Creativiteit tonen, Presenteren, Op de behoefte van de klant richten, Zelfstandig werken, Samenwerken

Tijdsduur

6 uur

Ontwerp je eigen App (android of MAC) - Periode 4

Omschrijving

Je werkt in tweetallen de opdracht uit en levert je opdracht via een usb-stick in.

Voor vragen richten jullie je op je docent informatica of een vriend of familie-lid die veel weet van computers.

Competenties

Tijdsduur

6 uur

Help de Helpdesk verder - Periode 4

Omschrijving

Jij en je partner werken aan de opdracht. Samen zijn jullie de projectgroep helpdesk.

Competenties

Creativiteit tonen, Analyseren, Plannen en organiseren, Formuleren en rapporteren, Onderzoeken, Instructies en procedures opvolgen

Tijdsduur

6 uur

To hyve or not to hyve? - Periode 4

Omschrijving

In groepjes van twee ga je opzoek naar de verschillen. Je formuleert onderzoeksvragen, waarop je een antwoord gaat zoeken. Als je de verschillen in beeld hebt, verwerk je die in een voorlichtingspresentatie, die mag je voor op de ouderavond presenteren.

Deze opdracht doe je op school.

Competenties

Aandacht en begrip tonen, Etisch en integer handelen, Begeleiden, Samenwerken, Analyseren, Communiceren

Tijdsduur

6 uur

Making sense…! -

Omschrijving

Stichting Sense is op zoek naar een leuke act/toneelstuk om jongeren duidelijk te maken over een eigen seksuele grenzen en voorlichting over soa's.

Jullie gaan een uitvoering bedenken en schrijven voor deze stichting. En misschien mag je hem ook wel uitvoeren op school…?

Competenties

Presenteren, Veranderingen zoeken en introduceren, Creëren en innoveren

Tijdsduur

6 uur

Showmodel - Periode 4

Omschrijving

Je werkt alleen aan deze opdracht. Dat betekent dat je zelf kan bepalen wat er gebeurd, maar je wel altijd afhankelijk bent van wat de doelgroep belangrijk en mooi vindt. Bij deze opdracht moet je creatief kunnen nadenken en handig zijn met je handen. Je kan eventueel hulp vragen van een docent of van medeleerlingen.

Competenties

Creativiteit tonen, Plannen en organiseren, Zelfstandig werken, Onderzoeken, Presenteren, Overtuigen en beïnvloeden

Tijdsduur

6 uur

Alles in huis - Periode 4

Omschrijving

Je werkt alleen aan deze opdracht. Dat betekent dat je zelf kan bepalen wat er gebeurd, maar je wel altijd afhankelijk bent van wat de opdrachtgever belangrijk vindt. Je moet dus altijd goed luisteren naar de opdracht die je krijg en of hetgeen jij bedenkt ook past bij het bedrijf. Je maakt een maquette waar je laat zien hoe het bedrijf eruit komt te zien. Daarnaast maak je ook een moodboard waarin je weer laat zien wat de sfeer wordt en welke kleuren er gebruikt gaan worden!

Competenties

Vakdeskundigheid toepassen, Op de behoefte van de klant richten, Creëren en innoveren, Communiceren, Samenwerken, Creativiteit tonen

Tijdsduur

6 uur

Kabinet pakt alcoholgebruik jongeren aan - Periode 4

Omschrijving

Jongeren drinken steeds meer en beginnen er ook op jonge leeftijd mee.

De politiek probeert al jaren de alcoholconsumptie onder jongeren te beperken

In dit project krijg je de opdracht om op een creatieve manier een brochure te maken over jongeren en alcoholgebruik. Deze brochure is bestemd voor scholieren en hun ouders.

Competenties

Etisch en integer handelen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Creativiteit tonen, Analyseren, Zelfstandig werken

Tijdsduur

6 uur

Jouw school door de ogen van leerlingen - Periode 4

Omschrijving

Je werkt met een andere klasgenoot aan deze opdracht. Onderling verdeel je de rollen die bij dit project nodig zijn. Gebruik daarbij ook vooral elkaars sterke punten.

Competenties

Plannen en organiseren, Samenwerken, Zelfstandig werken, Ondernemend en commercieel handelen, Op de behoefte van de klant richten, Overtuigen en beïnvloeden

Tijdsduur

6 uur

Ons schooljournaal is hot… - Periode 4

Omschrijving

Jullie maken in viertallen een schooljournaal.

Competenties

Onderzoeken, Presenteren, Overtuigen en beïnvloeden

Tijdsduur

6 uur

Lowzone seat - Periode 4

Omschrijving

Je werkt alleen aan deze opdracht. Dat betekent dat je zelf kan bepalen wat er gebeurd, maar je wel altijd afhankelijk bent van wat de opdrachtgever belangrijk vindt. Bij deze opdracht moet je creatief kunnen nadenken en handig zijn met je handen. Je kan eventueel hulp vragen van een docent of van medeleerlingen.

Competenties

Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit leveren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren, Zelfstandig werken

Tijdsduur

6 uur

Op peil! - Periode 4

Omschrijving

Je gaat bij jullie thuis de oliepeil op meten en aan je moeder vervolgens uitleggen hoe dit moet.

Competenties

Vakdeskundigheid toepassen, Op de behoefte van de klant richten, Aansturen

Tijdsduur

6 uur

Maak een verkeersquiz - Periode 4

Omschrijving

Deze opdracht kun je alleen of in een groepje van maximaal 4 mensen uitvoeren. Je bekijkt eerst bestaand materiaal. Daarna maakt foto's van verkeerssituaties, maakt hiermee een nieuwe quiz. Deze laat je na controle door een aantal mensen maken in de onderbouw van je school en een basisschool. Je ontwerp een mooi “diploma" voor deelnemers.

Competenties

Creativiteit tonen, Plannen en organiseren, Communiceren, Aandacht en begrip tonen, Etisch en integer handelen, Begeleiden

Tijdsduur

6 uur

Retourtje Brabant - Periode 4

Omschrijving

Je zoekt informatie op, maakt berekeningen en werkt een route uit als advies.

Competenties

Vakdeskundigheid toepassen, Op de behoefte van de klant richten, Aansturen

Tijdsduur

6 uur

Naar de Ardennen - Periode 4

Omschrijving

Je werkt met tweetallen aan deze opdracht.

Je gebruikt hiervoor het internet en je vraagt hulp van je sportleraar op school

Competenties

Aandacht en begrip tonen, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten

Tijdsduur

6 uur

’s-Hertogenbosch in woord en beeld. - Periode 4

Omschrijving

Deze opdracht kun je zelfstandig of in een groep uitvoeren. Je maakt een beschrijving van twee wandeltochten. Hierin moeten foto's en een korte beschrijving van de bezienswaardigheid zijn opgenomen. Je vertaalt de tochten ook in een andere taal.

Je presenteert de tochten in een PowerPoint, brochure of videofilm. Als het mogelijk is loop je deze tocht met een aantal klasgenoten.

Competenties

Presenteren, Op de behoefte van de klant richten, Aansturen, Communiceren, Plannen en organiseren, Creativiteit tonen

Tijdsduur

6 uur

Hoe veilig is jouw school? - Periode 4

Omschrijving

In tweetallen gaan je op onderzoek uit, hoe veilig jullie school is.

Hoe veilig is jullie school tegen inbraak, tegen vandalisme en voor “ onbevoegde" of te wel mensen die niet op jullie school horen te komen.

Competenties

Vakdeskundigheid toepassen, Instructies en procedures opvolgen, Etisch en integer handelen

Tijdsduur

6 uur

Oranje boven! - Periode 4

Omschrijving

Jouw opdracht is om voor jouw klas een eenmalige scholingsbijeenkomst te organiseren van het Oranje Kruis, waarbij de belangrijkste EHBO regels aan bod komen.

Competenties

Aandacht en begrip tonen, Etisch en integer handelen, Begeleiden

Tijdsduur

6 uur

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios