Opdrachten overzicht

Gebruikt de zoek optie om naar de voor u juiste opdrachten te zoeken.

Onderwijs sectoren

Opdrachten overzicht

Zoek in         naar        

De grote wereld van de Mini-onderneming - Periode 1

Omschrijving

Er wordt gewerkt in een team aan een bedrijfsplan en de uitvoering daarvan: het bedenken van een product of dienst, een marktonderzoek doen, een begroting, inkoopplan, verkoopplan en marketingplan maken (met huisstijl site en/of brochure), financiële verantwoording afleggen(met eventuele aandelen en contracten) en jezelf leren presenteren.


Het is een integrale opdracht over meerdere perioden en sectoren.
Belangrijk daarbij is, dat er:

  • aandacht is voor aspecten uit alle sectoren, dus niet alleen voor de economische, maar ook voor technische of 'groene' aspecten die zich voordoen bij producten of de welzijnsaspecten bij dienst(en)
  • tussendoor regelmatig reflectiegesprekken plaatsvinden.

Er vindt een tussentijdse en eindpresentatie plaats van de stand van zaken en als je met aandelen werkt doe je verslag op een aandeelhoudersvergadering.


Doel is, om te ervaren welke rol en functie bij je passen en dat aan kunt geven aan de hand van competentie(delen) die daarmee te maken hebben.

Competenties

Analyseren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren, Communiceren, Samenwerken, Zelfstandig werken

Tijdsduur

Tot 30 weken van 1 of 2 uur

 Show your Talent - Periode 1

Omschrijving

De leerling leert de eigen competenties vanuit de eigen talenten kennen. Door deel te nemen aan de talentenjacht. De talentenjacht mondt uit in een door leerlingen georganiseerde en gepresenteerde talentenvoorstelling.

Competenties

Analyseren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren, Communiceren, Samenwerken, Zelfstandig werken

Tijdsduur

8 uur

Jouw loopbaan - Periode 1

Omschrijving

In deze opdracht ga je op verschillende manieren informatie verzamelen: je bezoekt een voorlichtingsbijeenkomst van de vervolgopleidingen, je doet een aantal beroepskeuzetesten, je neemt een interview af en zoekt opleidingen. Je maakt hierover een collage, tenslotte presenteer je de opdracht.


Competenties

Zelfstandig werken, Communiceren, Plannen en organiseren

Tijdsduur

12 uur

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios