Opdrachten overzicht

Gebruikt de zoek optie om naar de voor u juiste opdrachten te zoeken.

Onderwijs sectoren

Opdrachten overzicht

Zoek in         naar        

DagTop 5 - Periode 2

Omschrijving

Tijdens de Open Dag zijn jullie bezig geweest met informatie verzamelen over verschillende opleidingen.

Dit presenteren jullie in een vorm van een muziek- en beeldfragment.

Maar als er veel nummers/ beelden worden gedraaid en gekozen, willen wij uiteraard ook weten welke nummers “presentaties" favoriet waren en dit samenvatten in een lijst, “charts".

Competenties

Communiceren, Onderzoeken, Presenteren

Tijdsduur

Bezoek Open dag KW1C 2x 1 uur.

De Buitentuin - Periode 2

Omschrijving

Je werkt met tweetallen aan deze opdracht. Je schrijft zowel een ondernemensplan, hoe komt deze Kinderboerderij aan geld. En daarnaast schrijf je een advies aan de Dierverzorger Piet hoe hij het beste deze 4 cliënten kan begeleiden.(2 dagen per week)

Competenties

Creativiteit tonen, Communiceren, Samenwerken

Tijdsduur

6 uur

Speeltuin in het Zuiderpark - Periode 2

Omschrijving

Je werkt alleen aan deze opdracht. Het is belangrijk dat je het doel 'een veilige en leuke speeltuin in het Zuiderpark' altijd voor ogen houdt. Je werkt een plan uit en maakt een ontwerp voor deze speeltuin. Je presenteert jouw idee aan de opdrachtgever van 's-Hertogenbosch.

Competenties

Analyseren, Plannen en organiseren, Zelfstandig werken

Tijdsduur

6 uur

Help de helpdesk - Periode 2

Omschrijving

Je werkt samen met twee klasgenoten aan deze opdracht. Tijdens de opdracht zoek je naar problemen die ontstaan bij het gebruik van computers op jouw school. Deze problemen gaan jullie oplossingen voor bedenken of mensen zoeken die de oplossingen voor jullie kunnen bedenken. Je maakt een logboek voor de helpdesk en een oplossingenboek voor de computerproblemen.

Competenties

Analyseren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren

Tijdsduur

6 uur

Fastfood ‘Lekker snel (w)eten’ - Periode 2

Omschrijving

De leerling gaat aan de hand van één onderwerp (fastfood) aan de slag met de opdrachten vanuit de verschillende sectoren bekeken. Die opdrachten worden door ieder persoonlijk in een Word document verwerkt. Op basis van een sectorkeuze wordt een groepspresentatie gegeven aan klasgenoten. In de presentatie moet de gevonden informatie verwerkt zijn.

Competenties

Samenwerken, Zelfstandig werken, Communiceren, Creativiteit tonen, Plannen en organiseren, Analyseren

Tijdsduur

12 uur

Ik vang ze wel op in Frankrijk. - Periode 2

Omschrijving

Je werkt in een groepje.
Je spreekt af wie welk deel uit gaat werken.
Je houdt elkaar op de hoogte en levert een eindadvies op.
In het eindadvies geef je ook aan wie waaraan gewerkt heeft en wat je daarvan wel en/of niet leuk vond.

Competenties

Analyseren, Communiceren, Samenwerken

Tijdsduur

6 uur

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios