Opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Werker Kinderopvang/ Onderwijsassistent, afd Kind & Educatie

Onderwijs sectoren

Opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Werker Kinderopvang/ Onderwijsassistent, afd Kind & Educatie

Met deze competenties maak je kennis:

  • Inlevingsvermogen (in de doelgroep)
  • Creativiteit doelgericht kunnen inzetten
  • Samenwerken in een kleine groep

Kenmerken van het beroep

Op deze opleiding maak je kennis met een aantal kenmerken die horen bij het beroep:

  • Pedagogische inzichten
  • Ontwikkelingsgebieden en- fases van kinderen kennen en herkennen
  • Creativiteit

Op deze opleiding kom je de volgende beroepen tegen:

  • Onderwijsassistent
  • Pedagogisch medewerker niveau 3 (kinderopvang)
  • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4

Hoe werk je aan de opdracht?

Elke les bestaat uit twee delen, één deel is theorie en één deel is een werk-les. De aangeboden theorie kun je gebruiken voor je opdracht. Je werkt in tweetallen aan de opdracht gedurende de werk-les.

 Tijdsduur In totaal ben je 7 weken een blokuur bezig op het Koning Willem I College.

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios