Opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Werker Kinderopvang/ Onderwijsassistent, afd Kind & Educatie

Onderwijs sectoren

Opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Werker Kinderopvang/ Onderwijsassistent, afd Kind & Educatie

Als onderwijsassistent of pedagogisch werker loop je stage op een basisschool of Kindcentra (Kinderopvang, Buitenschoolse opvang). Bij alle twee de opleidingen kun je werken met de doelgroep 4 t/m 12 jaar oftewel het schoolgaand kind.

Dat betekent dat jij als medewerker op een basisschool of in de kinderopvang activiteiten kan bedenken en uitvoeren voor deze doelgroep.

Daarnaast werkt een pedagogisch werker ook met kinderen van 0 t/m 4 jaar en moet hij/zij hier ook activiteiten kunnen ontwikkelen en uitvoeren voor de ontwikkeling van het kind. Dit kan zowel cognitief (leren), sociaal-emotioneel, creatief, motorisch etc zijn.

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios