Opleiding: Maatschappelijke Zorg / Persoonlijke Begeleider specifieke doelgroepen, afd Sociaal Maatschappelijke Studies

Onderwijs sectoren

Opleiding: Maatschappelijke Zorg / Persoonlijke Begeleider specifieke doelgroepen, afd Sociaal Maatschappelijke Studies

Bij de Sociaal Maatschappelijke Studies staat het werk met mensen centaal, je begeleidt, helpt, motiveert, en ondersteunt mensen op allerlei gebied. Te denken valt aan jongeren, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen.

In groepjes ga je leren wat de verschillende opleidingen en doelgroepen zijn binnen de Sociaal Maatschappelijke Studies.

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios