Opleiding: Manager Transport en logistiek, afd Mobiliteit & Logistiek

Onderwijs sectoren

Opleiding: Manager Transport en logistiek, afd Mobiliteit & Logistiek

Plannen van transportroutes en opslagactiviteiten. Bij de transportroutes ga je een aantal ritten met vrachtwagens plannen. Het is hierbij de kunst een zo gunstig mogelijke route te maken. Je leert rekening te houden met bepaalde factoren, bijvoorbeeld:arbeidstijden wegvervoer, openingstijden klanten, toegangsregelingen in gemeenten (winkelcentra met paaltjes), ziekte van werknemers, vrije dagen van chauffeurs.

Bij opslagactiviteiten ga je a.d.h.v. een magazijntekening goederen op een zo logisch mogelijke plek plaatsen. Je leert rekening houden met bepaalde factoren bijvoorbeeld:arbeidskrachten, interne transportmiddelen, opslagmiddelen, binnenkomende goederen, uitgaande goederen.

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios