Opleiding: Sport- en Bewegingscoördinator, afd Sportacademie

Onderwijs sectoren

Opleiding: Sport- en Bewegingscoördinator, afd Sportacademie

Iedere week zal de les worden opgedeeld in één uur theorie en één uur praktijk. Tijdens de theorielessen wordt aandacht besteed aan de vakken leiden en begeleiden, organiseren van activiteiten, sociaal maatschappelijk en biomedisch. Tijdens de praktijklessen zal naast enkele sportactiviteiten het accent liggen zelf les geven en het uitvoeren van de zelf georganiseerde sportactiviteiten.

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios