De grote wereld van de Mini-onderneming

Onderwijs sectoren

De grote wereld van de Mini-onderneming

Er wordt gewerkt in een team aan een bedrijfsplan en de uitvoering daarvan: het bedenken van een product of dienst, een marktonderzoek doen, een begroting, inkoopplan, verkoopplan en marketingplan maken (met huisstijl site en/of brochure), financiƫle verantwoording afleggen(met eventuele aandelen en contracten) en jezelf leren presenteren.


Het is een integrale opdracht over meerdere perioden en sectoren.
Belangrijk daarbij is, dat er:

  • aandacht is voor aspecten uit alle sectoren, dus niet alleen voor de economische, maar ook voor technische of 'groene' aspecten die zich voordoen bij producten of de welzijnsaspecten bij dienst(en)
  • tussendoor regelmatig reflectiegesprekken plaatsvinden.

Er vindt een tussentijdse en eindpresentatie plaats van de stand van zaken en als je met aandelen werkt doe je verslag op een aandeelhoudersvergadering.


Doel is, om te ervaren welke rol en functie bij je passen en dat aan kunt geven aan de hand van competentie(delen) die daarmee te maken hebben.

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios