To hyve or not to hyve?

Onderwijs sectoren

To hyve or not to hyve?

In groepjes van twee ga je opzoek naar de verschillen. Je formuleert onderzoeksvragen, waarop je een antwoord gaat zoeken. Als je de verschillen in beeld hebt, verwerk je die in een voorlichtingspresentatie, die mag je voor op de ouderavond presenteren.

Deze opdracht doe je op school.

Einstein4All is a Leonardo - Transfer of Innovation project
Einstein4All is initiated by Municipality of 's-Hertogenbosch
            Einstein4All is developed by Koning Willem I College
            Website by Interactive Studios